วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21

จากการได้อ่านหนังสือ 21 st Skill ที่เป็นการนำเสนอแนวความคิดในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแนวความคิดเหล่านี้หาได้เป็นแนวความคิดที่เกิดจากองค์กรทางการศึกษาของภาครัฐ แต่กลับกลายเป็นว่าตัวตั้งตัวตีที่พยายามจะนำแนวคิดนี้ไปสู่การปฎิบัติอย่างเห็นผลจริงจังก็คือ "ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 21st Skill " .................เห็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของเขาแล้ว ชวนให้เกิดความรู้สึกสลดหดหู่ยิ่ง เมื่อได้มองย้อนกลับมาที่ระบบการศึกษาบ้านเรา มาตรฐานการศึกษาของเขาที่เรายกย่องว่าเลิศ เขากลับมองว่าไม่เพียงพอต่อการผลิตมนุษย์ประเทศเขาเพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 เมื่อมองกลับมาที่ประเทศเรา ระบบการศึกษายังอยู่ในวังวนเดิมๆ ที่ไม่ควรจะเป็นปัญหา เช่น ปัญหาหนี้สินครู ปัญหาวิทยฐานะที่มีระบบการประเมินที่พิกลพิการ(ผู้เขียน) เห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปประท้วงเรื่องหนี้สิน ไปประท้วงเรื่องวิทยฐานะกันมากมายเพื่อให้รัฐช่วยแก้ปัญหาให้ .............แต่ยังไม่เห็นมีครูคนไหน หรือกลุ่มใด เดินทางไปประท้วงเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ำ".........หรือว่าไม่จริง
กกกกกกขึ่นต้นด้วยการเกริ่นนำเรื่องหนังสือ 21st Skill แต่ดันลงท้ายที่เกือบจะเหมือนการด่าครู ทั้งๆที่ตนเองก็เป็นครู แต่ผู้เขียนเชื่ออย่างนึงว่าคนที่ลงบ่อโคลนย่อมรู้ซึ้งถึงคำว่าโคลนดีกว่าคนที่ยืนมองอยู่บนปากบ่อ สิ่งที่สาธยายไปอาจจะขัดใจใคร(ครู)หลายๆคน แต่ขออย่างนึงว่า ขอให้ท่านได้ทำตัวให้เป็นผู้หนัก(ครุ) พร้อมกับเปิดใจนำเอาสิ่งที่ผู้เขียนได้ว่าไว้ ไปคิดไตร่ตรองให้ดีว่าจริงหรือไม่.......อย่ารอให้เกิดการเดินทางไปประท้วงเรื่องผลสัมฤทธื์ทางการเรียนของผู้เรียนตกต่ำ โดย "ผู้ปกครองนักเรียน"!!

1 ความคิดเห็น:

fernando กล่าวว่า...

ขอคุณมากเลยครับ

ก็อ่านมาบ้างแต่แบบนี้สามารถใช้ทำงานได้ทันทีเลย

กำลังฝึกงานอยู่โรงเรียน

^^